Foglalkozások

Felzárkóztató foglalkozás

Azoknak a szülőknek a figyelmébe ajánlom, akiknek gyermeke számára a tanulás problémát jelent: nehézségeik adódnak az iskolai magas követelmények teljesítésében.  

Elsődleges cél a hagyományos tanítás,  illetve a digitális oktatás alatt kialakult hiányosságok pótlása egyéni vagy kis csoportos foglalkozás keretében. 

Robotika

Szeretnék bemutatni egy új, érdekes oktatási eszközt, a padlórobotot. A gyerekek csak Züminek hívják, melynek segítségével játszva tanulnak, egymást segítve csoportokban, esetenként egyénileg, önállóan  dolgoznak.  

A sok-sok Zümi kiválóan fejleszti a kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, térlátásukat, gondolkodásukat, figyelmüket. Használata érdekessé, színessé teszi a foglalkozásokat, alig várják, hogy újra röptethessék. 

A BEE-BOT (Zümi) egy olyan méhecske formájú robot, amely legfeljebb 40 lépésig programozható. Pontosan 15 cm-es lépésekben mozog és 90°-ban fordul el. A méhecske, vagyis Zümi hátán, irányt jelölő gombok vannak, melyekkel be lehet előre programozni, hogy a pályán hány lépést haladjon a kijelölt célig.  

Előre elkészített pályán halad. Zümi mozgását a kiadott feladatsor alapján a gyerekek programozzák. 

Gyakorlás

Interaktív tábla használatával történik az alábbi tantárgyakhoz kapcsolódóan: 

matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan-helyesírás, angol nyelv, fogalmazás, környezetismeret. 

Önálló tanulás segítése, figyelemkoncentráció segítése. Igény szerint segítségnyújtás a házi feladat elkészítésében. Tananyag gyakoroltatása, elmélyítése. 

Az ismétlés, gyakorlás célja, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő, vagy egyszerűen tanulni vágyó gyermek leküzdje a hátrányait és ezáltal erősödjön az önbizalma.