Vidám, hatékony tanulás

Szeretettel várom játékosan tanulni vágyó alsó tagozatos tanítványaimat.
Hatékonyan, kis létszámú csoportos foglalkozás keretében igyekszem megvalósítani modern oktatási eszközök (interaktív tábla, mágnes tábla, padlórobotok) segítségével családias, nyugodt környezetben mindazt, ami fejleszti a tehetséget, vagy éppen segít a felzárkóztatásban. 

BemutatkozásJelentkezés

Gyakorlás, Ismétlés, Felzárkóztatás, Fejlesztés

A délutáni foglalkozásokon az alsós gyerekek matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan-helyesírás, fogalmazás, környezetismeret, angol tantárgyakból testreszabott oktatást kapnak. Kiemelten fontos szempont a digitális oktatás ideje alatt kialakult hiányosságok pótlásának segítése és a magabiztos tudás elmélyítése.

Robotika

A robotméhecskékkel történő gondolkodásfejlesztés számos kapcsolódási lehetőséget biztosít más tantárgyak felé. A robotikai eszközök használata az oktatásban kiemelkedően motiváló hatású a gyerekek körében. A logikai gondolkodás, térlátás és probléma megoldó gondolkodás fejlesztése megalapozza a gyerekek képességeinek könnyebb fejlesztését és segíti őket a későbbiekben tanulmányaik alatt.

Az alsó tagozatos gyermekek számára került kifejlesztésre a Bee-Bot robotcsalád, amely egyre fejlettebb lehetőségek biztosításával támogatja a képességfejlesztés és az informatika összekapcsolását – a gyermekek számára motiváló módon.